Otevírací doba

Pondělí - Pátek: 08:00 - 20:00

Adresa

Grohova 22, Brno, 602 00

(+420) 777 799 779

Podmínky pro otevření kadeřnických a kosmetických salonů

Pro využití služeb v provozovnách holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb od 3.5.2021 nesmí mít zákazník žádné příznaky onemocnění a musí splňovat jednu z následujících podmínek: 

  • absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem (tedy platí i testy ze zaměstnání)
  • absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem. Může být i samotest a postačí čestné prohlášení o provedení testu s negativním výsledkem. (odběry a testy jsou hrazeny pojišťovnou, nejbližší testovací centrum je na Brněnském výstavišti)
  • prošel kompletním očkováním proti onemocnění covid-19, přičemž od aplikace poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů a disponuje certifikátem o provedeném očkování, 
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní.
  • Pokud

NIKOHO NEBUDEME LUSTROVAT, NEBO ŠIKANOVAT, NEJJEDNODUŽŠÍ BUDE PODEPSAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍMO U NÁS V SALONU.

Hygienická pravidla

Provozovny služeb, které mohou mít dle výjimek otevřeno, musí dodržovat stejná provozní a hygienická opatření jako maloobchodní prodejny.

V provozovnách holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb platí navíc tato hygienická pravidla: 

  • osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi,
  • mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry,
  • neprovádí se činnosti, při kterých dochází k narušení integrity kůže,
  • zákazník při vstupu do provozovny prokáže, že splňuje podmínky popsané výše, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do provozovny (poznámka: nikoho bez testu nebudeme určitě vyhazovat, ani lustrovat)
  • provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření.

V prodejnách jsou zakázány propagační aktivity, u nichž je přítomna osoba zajišťující jejich průběh.